Een goede opvoeding is een noodzaak wil men voor de volle honderd procent genieten van de ware aard van de Airedale. Op zeer prille leeftijd als pup moet hiermee worden begonnen.
Een puppy-cursus of een cursus gedrag en gehoorzaamheid zullen z'n vruchten afwerpen en uw Airedale zal als een gehoorzame, welopgevoede en gesocialiseerde vriend door het leven gaan.

De Airedale Terriër is intelligent genoeg om snel door te hebben wat ervan hem verlangd wordt. Probeer de training zo afwisselend mogelijk te maken, want als de hond steeds weer dezelfde commando’s moet opvolgen wordt hij koppig. Hij moet de oefeningen een echte uitdaging vinden. Airedale Terriërs kunnen met de juiste baas goed presteren in de diverse takken van de hondensport, zelfs de africhting


Een goede opvoeding is een noodzaak wil men voor de volle honderd procent genieten van de ware aard van de Airedale. Op zeer prille leeftijd als pup moet hiermee worden begonnen.
Een puppie-cursus of een cursus gedrag en gehoorzaamheid zullen z'n vruchten afwerpen en Uw Airedale zal als een gehoorzame, welopgevoede en gesocialiseerde vriend door het leven gaan. De plaatselijke Kynologievereniging kan U daarover nader inlichten.

Opvoeding

We beginnen met de opvoeding van onze hond op de dag dat we hem krijgen. Hoe jonger een hond is, hoe makkelijker hem iets valt te leren.

Dat een hond een jaar oud moet zijn voordat men met hem naar een opvoedingscursus kan gaan is onzin. Aangeraden wordt zo snel mogelijk met uw hond naar een puppy- en of Gedrag en Gehoorzaamheid-cursus (G&G) bij uw plaatselijke kynologenclub te gaan (voor meer informatie zie Nog enkele tips).

De opvoeding van uw hond is een voortdurend en ononderbroken herhaald werk, dat moet geschieden door de "leider van de roedel". Hij prijst, straft en moet voor de hond een aanbiddelijk wezen zijn. Doen anderen aan de opvoeding mee, zoals dikwijls in een gezin gebeurt, dan bestaat het gevaar dat niemand als "leider van de roedel" erkend wordt.

Prijzen van uw hond door middel van een brokje zal ook zeer lange tijd na het gevolgd hebben van een cursus goede resultaten opleveren.

Het is verkeerd een hond aan zijn vel op te tillen omdat hem dit, althans in het begin, pijn doet en hij daardoor bang voor zijn baas kan worden. Bij het optillen horen beide handen gebruikt te worden. De ene hand wordt onder het voorste deel van de borst gelegd, met de andere hand wordt het achterlijf tussen de achterpoten ondersteund.

Prikbanden worden niet gebruikt. Met dergelijke middelen behandelt men een vriend niet. Bovendien kan het resultaat dat men er van verwacht met een slipband bereikt worden.

Ieder dier moet een plek hebben waar hij zich kan verschuilen. In de natuur is dit vaak een hol, in huis is dit meestal de mand of een plek onder een hoge kast. Indien u de hond wilt straffen en hij vlucht naar de mand, stop dan met straffen. Door te vluchten heeft de hond zich volledig onderworpen en goed begrepen dat hij iets heeft gedaan wat u als baas niet wilde hebben. Het doel van de straf is daardoor bereikt.

Een puppy, en wat nu?

U hebt dus besloten een hond als huisgenoot te nemen, en uw keuze is daarbij (uiteraard) op een Airedale terriër gevallen. U hebt hem met veel plezier en vol enthousiasme opgehaald en komt er mee thuis. Maar wat nu...?

Onwennig en angstig, vaak misselijk van de eerste autorit, zit het jonge hondje bij de nieuwe baas. Hij zal zijn moeder en de kennel -waar hij met een groep broertjes en zusjes acht weken heeft kunnen spelen en ravotten- missen. Een van de belangrijkste zaken die we bij het in huis nemen van een jong hondje in het oog moeten houden is de begeleiding gedurende de eerste dagen. Ga met het jonge beestje het huis rond en laat hem overal rustig rondsnuffelen. Bovenverdiepingen kunnen rustig gemeden worden.

Van jongs af aan moet de pup bijgebracht worden waar zijn slaapplaats is. Dit is vrij eenvou­dig. Een hoge doos of kist met onderin een oude deken of andere lap is al voldoende (Gebruik geen oude groente- of fruitdoos! Deze producten worden vaak bespoten met gif dat in de doos trekt). De plaats waar het "bedje" wordt neergezet moet warm, droog en tochtvrij zijn. Een hondenmand zou natuurlijk ideaal zijn, ware het niet dat uw pup er 's nachts uit zal gaan om één en ander te verkennen met alle gevolgen van dien. Bovendien wordt een mand (zeker een rieten) in het begin vaak stuk gebeten.

Zindelijk maken

Het is belangrijk dat een jong hondje zo snel mogelijk zindelijk gemaakt wordt. Dit moet consequent en rustig gebeuren, aangezien een pup niet direct weet waar het zijn behoeften moet doen. Er kan van uit gegaan worden dat een hond zijn eigen nest niet bevuilt. Om deze reden kunt u de pup in de doos of kist laten slapen, waar hij 's nachts niet uit kan komen.

Laat uw pup 's avonds zo laat mogelijk uit en ga 's ochtends direct met hem naar buiten. Een overbrugging van 6 uur is snel haalbaar. De tijd van de overbrugging kan langzaam gerekt worden. Elke pup plast na de maaltijd en na een slaapje, anders plast hij meestal niet. Breng de pup naar de gewenste plaats en beloon hem met een klein, zacht brokje als hij zijn behoefte heeft gedaan. Mocht uw hond toch een vergissing hebben begaan, bestraf hem dan door op hem te mopperen. Sla hem nooit! Let wel: als de pup zijn behoefte al heeft gedaan heeft u te lang gewacht met het uitlaten.

Er zijn speciale afweersprays in de handel waarmee u de plaats van het ongelukje kunt bespuiten. De pup zal zijn behoefte niet weer op de behandelde plaats doen. Wanneer u het zindelijk maken goed en vooral consequent aanpakt zal in pup in hoogstens een paar weken zindelijk zijn.

Nog enkele tips

Laat uw hond het eerste levensjaar vooral niet teveel traplopen.

Het eerste jaar niet te lang wandelen. De afstand van de wandeling geleidelijk opvoeren. Niet eerder dan in de tiende maand naast de fiets mee laten rennen, waarbij het in het begin raadzaam is korte stukjes in langzame draf af te leggen.

Geef de hond een roestvrijstalen etensbak die uitsluitend voor voer bestemd is.

Kies voor de slaapplaats een vaste plek.

Zorg dat de hond na de maaltijd rust krijgt voor de spijsvertering. Voor honden is het prettig direct na de maaltijd kort uitgelaten te worden om ontlasting en plas kwijt te raken.

Als de hond door regen of sneeuw nat is geworden is het verstandig hem met een doek droog te wrijven. Vooral de borst tussen de voorpoten moet goed droog zijn (hier zitten de longen achter).

Vreemde honden moeten met grote voorzichtigheid behandeld worden.

Hierna volgen de tien beste tips om uw pup op te voeden tot een leuke hond.

Gewenning

De wereld van de pup verandert drastisch. Weg van zijn broers en zusjes, weg uit zijn vertrouwde omgeving. Nieuwe bazen, een nieuw huis, noem maar op. Niets is meer wat het was voor onze pup. Onze pup heeft even tijd nodig om alles te verkennen. Laat hem de eerste twee à drie dagen een beetje met rust. Nodig dus niet onmiddellijk al uw vrienden, buren en familie uit om te komen kijken, maar laat de pup in zijn eigen tempo zijn nieuwe bazen en woonst leren kennen.

Zijn eigen plaats

Geef uw pup ook meteen een eigen plaats. Deze plaats noemen we de “veilige plaats”. Deze plek gebruikt de hond om te bekomen van emoties, om te vluchten van drukte en om te rusten. Respecteer deze plaats zodat de pup ook zelf kan bepalen wanneer het hem allemaal teveel wordt. Zijn veilige plaats kan een kussentje, een matje, een mandje of nog veel beter een kamerkennel (bench) zijn. Zeker de bench is goed geschikt als veilige plaats omdat hij ook nog een ideaal hulpmiddel is voor zindelijkheidstraining of voor het alleen leren zijn kan worden gebruikt.

Zindelijkheid

Bij een juiste aanpak is je pup binnen enkele dagen tot weken perfect zindelijk. Neem hem mee naar buiten elke keer nadat de pup heeft geslapen, gegeten, gedronken of gespeeld. Wacht daar tot hij zijn behoefte doet en beloon hem net op het moment dat hij bezig is. Hierdoor leert de pup dat als hij buiten zijn behoefte doet, hij nog iets lekkers of iets leuks krijgt ook. Hij zal nu snel weten waar hij best kan gaan. ’s Nachts zet u de pup best in een kleine ruimte zoals een bench. Honden bevuilen hun eigen nest niet graag. In een kleine ruimte zal hij dus niet zo makkelijk zijn behoefte doen. Laat hem natuurlijk wel tijdig uit dit nest want een ongelukje is snel gebeurd.

Sociale omgang

Tot de twaalfde levensweek zijn de pups het meest vatbaar om te leren. Alles wat ze in die periode zien, horen en meemaken, is goed voor de rest van hun leven. Laat de hond kennismaken met andere dieren, mensen, honden. Breng hem in veel verschillende situaties zoals in het verkeer, naar markten, … Kortom, alle situaties of plaatsen waar hij later misschien zou kunnen komen, moet hij nu leren kennen. Overdrijf hierin ook niet, overdrijven met sociale omgang aanleren, is al even erg als te weinig “socialiseren” aanleren.

Alleen zijn

Naast sociale omgang moet de pup nu ook al leren alleen te zijn. Veel volwassen honden kunnen niet alleen zijn omdat ze als pup nooit de kans kregen om dat te leren. Ga eens enkele minuutjes weg zonder aandacht aan de pup te geven, zodat de pup alleen moet blijven (bvb. in de bench). Zodra u terugkomt, geeft u hem een beloning. De pup leert nu dat alleen zijn helemaal niet erg is, het levert hem zelfs wat op. Laat hem geleidelijk ook steeds langer alleen.

Spelen

Door te spelen met uw pup, creëert u een hechte baas/hond relatie. Maar laat uw pup nooit zomaar met iedereen en zeker niet met andere honden spelen, zonder dat hij daar iets voor hoefde te doen. Voorbeeld eerst mooi zitten en blijven en als beloning mag hij spelen met een andere hond. Doet u dit nu niet dan is de kans heel groot dat uw hond later bij het zien van andere honden de leiband strak aantrekt om zo snel mogelijk bij zijn speelkameraad te raken. Grote honden zijn zo sterk dat u dan de lijn moet loslaten en uw hond totaal oncontroleerbaar gaat worden.

Opspringen

Niemand vindt het leuk dat een volwassen hond opspringt. Toch haalt bijna iedereen een opspringende pup aan. U mag niet vergeten dat uw pup later een springerige hond wordt als u hem aait wanneer hij tegen u opspringt. Laat hem veel liever een zithouding aannemen alvorens u hem aait. Als hij eerst leert dat opspringen geen aandacht oplevert, dan heeft hij later ook niet de behoefte om op te springen.

Regels

Stel van in het begin duidelijke regels op voor uw hond. Wat mag en wat mag er niet. Denk hierover goed na, want ooit wordt uw hond groot en volwassen, en ook dan gelden nog dezelfde regels. Zeker als er kleine kinderen in het gezin zijn, moeten er ook gezinsregels worden opgesteld en iedereen dient zich aan deze regels te houden. Honden houden van stabiliteit. Altijd dezelfde regels, daar voelen ze zich het best bij.

Basisoefeningen

Reeds vanaf de achtste levensweek kunt u de pup al stilaan enkele basisoefeningen aanleren zoals zitten, liggen, blijf in de mand en kom hier. Jong geleerd is oud gedaan. Overdrijf hierbij niet en leer alles op een belonende manier aan. Correcties bij het aanleren van oefeningen zijn uit den boze.

Hondenschool

Tot slot is het nu zeker het geschikte moment om op zoek te gaan naar een goede hondenschool. Zoek een school waar men op beloninggerichte wijze werkt en waar ook de baasjes een degelijk theoretisch onderricht krijgen. De meeste scholen laten pups pas starten op een leeftijd van 3 à 4 maanden, maar in sommige scholen worden ook puppycursussen gegeven voor hondjes vanaf 7 weken. Deze cursussen zijn meestal echte aanraders omdat ze de beste leerperiode van de hondjes benutten, namelijk van 8 tot 12 weken.


Copyright © 2023. All Rights Reserved.